Region turystyczny Podlasie

użytkowników on-line: 2
 

Regiony turystyczne w Polsce

Podlasie


Podlasie - region ten nazywany "zielonymi płucami Polski" obejmuje wielkie obszary Niziny Podlaskiej oraz część Pojezierza Mazurskiego z malowniczym Pojezierzem Suwalskim. Od zachodu graniczy z Białorusią i Litwą, a od strony wewnętrznej z województwami: warmińsko - mazurskim i mazowieckim.

Około 55% województwa podlaskiego stanowią tereny nie skażone działalnością człowieka, lesiste, bogate w ostoje dzikiej przyrody, prawie zupełnie pozbawione przemysłu. W pejzażu województwa podlaskiego przeważają rozległe grunty orne, pastwiska, tereny podmokłe, jeziora, sosnowe bory wśród których urokliwe komponują się z otoczeniem podlaskie wioski.

Skromne, pozbawione „naleciałości cywilizacyjnych" domki, nierzadko jeszcze z ciemnego drewna, kryte słomą, z żurawiami przy studniach, zachwycają przepięknymi ogrodami kwiatowymi i zachęcają do wypoczynku w ciszy i spokoju. Towarzystwa dotrzymać mogą nam gościnni i skorzy do rozmów polscy Litwini, Ukraińcy i Białorusini, licznie zamieszkujący te tereny. 50 kilometrów od Białegostoku, w miejscowości Kruszyniany możemy nawet spotkać domostwa Tatarów. W tej samej miejscowości podziwiać można również meczet z końca osiemnastego wieku, zbudowany prawie całkowicie z drewna i należący do najstarszych takich budowli w Polsce.

Podlesie jest uważane za najbardziej zapóźniony region naszego kraju. Większość mieszkańców mieszka na wsiach lub w małych miasteczkach utrzymując się głównie z rolnictwa. Firmy prywatne rozwijają się najwolniej w kraju, co powoduje silną migrację ludzi, szczególnie młodych. Alternatywą dla pozostających na terenach wiejskich gospodarzy, posiadających wolne zaplecza lokalowe jest rozwinięcie działalności agroturystycznej. Wiejski klimat tego regionu jest szczególnie atrakcyjny dla osób kochających przyrodę, lubiących wypoczywać pośród zielonych łąk na których stadami wypasane jest bydło, pól złoconych zbożem, wiejskich podwórek skąpanych w letnim słońcu, lasów pełnych grzybów.

Dla miłośników przyrody najciekawszymi terenami są parki narodowe. Białowieski Park Narodowy - jest najstarszym i najcenniejszym parkiem narodowym w Polsce. Stanowi część Puszczy Białowiejskiej, która od zamierzchłych czasów była terenem łowieckim dla możnowładców litewskich i polskich, a od końca XVIII wieku rosyjskich carów. Dzięki tym myśliwskim pasjom i wielowiekowej prowadzonej już od czasów Jagiellonów celowej ochronie, puszcza w znacznym stopniu zachowała swój naturalny charakter. Dominuje tu las pierwotny nie skażony ingerencją człowieka. Wielowiekowe dęby sięgające 45 metrów wysokości, potężne lipy, klony, sosny i świerki tworzą przepiękny podniebny baldachim. Nikt nie usuwa powalonych wiatrem drzew, które z czasem porastają wspaniałymi mchami, porostami i grzybami. Tutaj możemy spotkać, najwięcej w Europie, gatunków grzybów( ok.5000), owadów( 9500 gatunków), ptaków leśnych( 109 gatunków). Symbolem i królem puszczy jest żubr. Na obszarze tego pięknego i czystego lasu żyją borsuki, łosie, wilki i rysie oraz szczególnie rzadkie ptaki takie jak: bocian czarny, żuraw i orlik krzykliwy.

Biebrzański Park Narodowy - to jeden z najmniej przekształconych i największych w Europie obszarów bagienno - torfowych. Park ten to kraina licznych rozlewisk, błot i moczarów, które dla wielu gatunków roślin i zwierząt są ostatnią ostoją w Europie. Królem nadbiebrzańskich lasów i bagien jest łoś. Prawie połowa bagien w dolinie Biebrzy to tereny prywatne niegdyś użytkowane jako łąki i pastwiska. Naturalną częścią biebrzańskiego krajobrazu są stogi siana, zagrody z żurawimi studziennymi, a we wsiach stada koni, krów i bocianie gniazda.

Narwiński Park Narodowy chroni środkową część doliny Narwi nazywanej „Polską Amazonią". .Cechy przyrodnicze Narwińskiego Parku są związane nierozerwalnie z rzeką Narew, która stanowi osobliwy labirynt wodny. Sieć rozgałęziających się i łączących koryt z mozaiką rozlewisk tworzy niesamowite wrażenie. Każdy powinien zobaczyć tą rzekę, którą często porównuje się do rzek w Afryce czy Kanadzie.

Wigierski Park Narodowy jest z kolei najbardziej atrakcyjną częścią Pojezierza Suwalskiego. Cechą charakterystyczną parku są 42 naturalne zbiorniki wodne, z których największe to jezioro Wigry, będące atrakcyjnym terenem rekreacyjnym z liczną bazą domków kempingowych i ośrodków wypoczynkowych.

Podlasie jest wymarzonym regionem na spędzenie urlopu. Na turystów czekają liczne szlaki piesze, konne oraz rowerowe, które prowadzą przez cały region, łącznie z Puszczą Białowieską i pozostałymi parkami krajobrazowymi. Wytyczonymi szlakami można podążać na rowerach, lub pieszo, zatrzymując się na leśnych polanach, w schroniskach, leśniczówkach, bądź u gościnnych gospodarzy, często oferujących usługi agroturystyczne. Jednym z najbardziej popularnych szlaków Podlasia jest tak zwany "Szlak Tatarski".

Turyści, którzy nie wyobrażają sobie wypoczynku bez wody, bądź ci, dla których największą frajda jest uprawianie sportów wodnych, mogą spędzać czas nad licznymi zbiornikami wodnymi .tj. Siemianówka - sztuczny zbiornik wodny, powstały niedawno na rzece Narew. Atrakcją są szlaki kajakowe wzdłuż istniejących rzek, które każdemu miłośnikowi wody dostarczą adrenaliny. Istnieją również naturalne jeziora, gdzie można swobodnie się kapać lub łowić ryby. Jednym z ciekawszych jest niewątpliwie Jezioro Bolesty, o budowie rynnowej, które zlokalizowane jest na trasie rzeki Rospudy. Jezioro Bolesty zalicza się do Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach. Dno jeziora charakteryzuje się piaszczystą budową, a do najczęściej występujących gatunków ryb zaliczyć można: karasie, leszcze, okonie, szczupaki i węgorze.

Poza spędzaniem czasu na łonie natury warto na Podlasiu zwiedzić ciekawe miejsca, obejrzeć miasta, podziwiać zabytki i kulturę regionu. Trzeba zobaczyć miasteczko Drohiczyn, w którym podziwiać można barokowe zespoły klasztorne z katedrą p.w. Świętej Trójcy , a także osiemnastowieczną cerkiew. Szczególnie polecana dla miłośników zabytków jest miejscowość Supraśl, bogata w stare kaplice, cmentarze, neogotycki kościół , a także bogaty zespół klasztorny. W lasach koło Grabarki znajduje się najświętsze miejsce polskich wyznawców prawosławia - góra z cerkwią, klasztorem, świętym źródłem oraz lasem krzyży przyniesionych tu przez pielgrzymów. Należy również wspomnieć o bardzo ciekawym turystycznie Białymstoku - stolicy regionu ,które zostało członkiem „Sieci Zdrowych Miast" oraz Łomży, Suwałkach, Mielniku czy Tykocinach. W tych malowniczych miastach na pewno zachwycą nas zabytki XIX wiecznej architektury oraz architektury renesansowej i barokowej.

Usatysfakcjonowani poczują się również miłośnicy sztuki ludowej.. Podlesie to jeden z nielicznych regionów w kraju, w którym zachowały się tradycyjne metody wytwarzania niektórych przedmiotów tj. garncarstwo, które wykorzystuje ręczne metody wytwarzania ceramiki, kowalstwo oferujące usługi zwykłego kowalstwa i kowalstwa artystycznego, łyżkarstwo, którego głównym produktem są drewniane łyżki, tkactwo dwuosnowowe, posługujące się starymi metodami wytwarzania wełnianych, unikatowych tkanin, a także pracownie rzeźbiarskie, w których ludowi rzeźbiarze tworzą swoje dzieła w różnych materiałach. W roku 1944 powstał nawet "Szlak rękodzieła ludowego", dzięki któremu zapomniane już w wielu miejscach tradycyjne metody wytwarzania ceramiki, takin i innych przedmiotów zachowały się i są nadal kultywowane. Na targach, festynach i kiermaszach można podziwiać i kupić różnorodne ludowe wyroby, które ozdobią później nasze mieszkania i zawsze kojarzyć się będą z atrakcjami gościnnego Podlesia.

Agroturystyka Podlasie | Agroturystyka Podlaskie | Agroturystyka Lubelskie | Agroturystyka Mazowieckie | Noclegi Podlasie | Noclegi Podlaskie | Noclegi Lubelskie | Noclegi Mazowieckie

W tym regionie:

Stajnia i Pensjonat Żurobice

Pensjonat

Kazimierzowka

Agroturystyka

Pod Sosnami

Kwatery prywatne

Żakowyje

Agroturystyka

Chanie

Agroturystyka

 

MazuryPodlasieBieszczadyKaszubyBeskidyGóry ŚwiętokrzyskieJura Krakowsko – CzęstochowskaSolinaWisłaŻywiec

Nasi Partnerzy:

Agroturystyka u Michała