Alimenty

Obecnie panuje przekonanie, że alimenty można uzyskać jedynie od ojca dziecka, który nie chce go wychowywać wraz z matką. Nie ma w tym jednak prawdy, gdyż istnieje znacznie więcej sytuacji, w których da się żądać alimentów od innych osób przy pomocy sądu. Warte podkreślenia jest to, że mając na koncie obowiązek alimentacyjny respektuje się jego bezwzględność, a więc nie da się go w żaden sposób znieść, nawet jeśli obie strony się ze sobą poza sądem dogadają. Oczywiście zawsze można starać się o ewentualne obniżenie rat. Sądy często przychylnie odnoszą się do takich wniosków, w końcu sytuacja życiowa wielu osób może w pewnym momencie ulec zmianie, co wpływa na zarobki.

Komu mogą przysługiwać alimenty?

Warto bliżej zająć się kwestią dotyczącą tego, komu konkretnie mogą przysługiwać alimenty. Do tej grupy zaliczają się:

  • dzieci biologiczne, ale też przysposobione,
  • rodzice,
  • małżonkowie, gdy zasądzony jest rozwód lub też są w trakcie separacji.

Widać więc, że obowiązek alimentacyjny może spoczywać na wielu różnych osobach. Alimenty można płacić swoim rodzicom, gdy ich sytuacja finansowa jest w opłakanym stanie, a dzieci zarabiają dobre pieniądze i są w stanie samodzielnie się utrzymywać. Taki obowiązek spoczywać może też na jednym z małżonków, który po rozwodzie znajduje się w dużo lepszej sytuacji finansowej i zostawia byłego współmałżonka bez pracy i środków do życia.

Kiedy składać wniosek o alimenty?

Wniosek o alimenty powinno się składać przede wszystkim wtedy, gdy sytuacja finansowa osoby chcącej złożyć taki wniosek w sądzie jest tragiczna i nie ma pieniędzy na bieżące wydatki oraz utrzymanie. Poza tym niektóre osoby mogą zastanowić się poważnie nad takim wnioskiem, gdy potencjalny zobowiązany sporo zarabia i jego możliwości majątkowe pozwalają mu na bezproblemowe wypłacanie takich świadczeń w okresie miesięcznym. Warto taką sprawę omówić również w wyspecjalizowanej kancelarii prawnej np.  https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/rozwody-gdynia/ Kwota świadczenia alimentacyjnego zawsze jest ustalana ostatecznie przez sąd, jednak wnioskodawca może wskazać na jaką konkretnie kwotę liczy, sąd na pewno się do tego odniesie.