Badania marketingowe

Wszystkie działania w biznesie powinny być poprzedzone rzetelnymi badaniami rynku, potrzeb konsumenta, określeniem grupy docelowej etc. Dokładna analiza zdobytych danych pomoże ograniczyć ryzyko w biznesie oraz podjąć właściwe działania marketingowe, które będą skuteczne i opłacalne. Aby zebrać materiał do analizy wykonuje się liczne badania marketingowe. Można je podzielić na dwie grupy – badania ilościowe i jakościowe.

Badania jakościowe

Do badań jakościowych należą indywidualne wywiady prowadzone z jedną osobą. Polegają one na uzyskaniu interesujących nas danych w trakcie indywidualnej i bezpośredniej rozmowy z respondentem. Drugim wariantem są wywiady grupowe. Do badań jakościowych należą też obserwacje, eksperymenty, desk research, jak również często stosowane badanie „tajemniczy klient”.

Badania jakościowe pomagają ustalić wytyczne do realizacji badań ilościowych lub mogą być uzupełnieniem przeprowadzonych badań ilościowych. Warto pamiętać, że wyniki badań jakościowych nie są reprezentatywne dla całej populacji, mają za to charakter opisowy i eksploracyjny.

Badania ilościowe

Marketingowe badania ilościowe to przede wszystkim sondaże. Przeprowadzać je można na różne sposoby. Najpopularniejsze są wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, ankiety internetowe, a także ankiety przy użyciu drukowanej, papierowej wersji.

Badania ilościowe mogą odpowiedzieć na wiele pytań, w tym na najważniejsze z punktu widzenia marketingu, czyli poruszać tematy rynkowe i badać opinię konsumentów. Do najważniejszych trudności związanych z realizacją badań należy nakłonienie respondentów do udzielenia odpowiedzi, a także właściwy dobór próby. Oczywiście istotne jest też zadanie właściwych pytań i odpowiednie skonstruowanie ankiety.

Istotna rola badań marketingowych

Nie ulega wątpliwości, że rzetelnie przeprowadzone badania marketingowe odgrywają ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem i mogą dostarczyć wiele cennych informacji. Dlatego warto się nad tymi badaniami głębiej pochylić. Badania marketingowe są jedynym obiektywnym źródłem informacji dla przedsiębiorców i umożliwiają podjęcie wielu trafnych decyzji.