Darmowa pomoc prawna

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje w Polsce od 2016 roku i weszła w życie na mocy ustawy, uchwalonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. System nieodpłatnej pomocy prawnej pozwolił na stworzenie kilku tysięcy darmowych punktów pomocy na terenie całej Polski. Codziennie korzysta z nich duży odsetek obywateli, którzy mogą tu nie tylko zasięgnąć darmowych porad prawnych, ale również zrozumieć podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa.

Bezpłatna pomoc prawna

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy prawnej?

Skorzystanie z pomocy prawnej umożliwia pozyskanie informacji dotyczących wybranych obszarów prawa. Nieodpłatne porady prawne dotyczą takich obszarów jak: prawo pracy, prawo karne, cywilne, administracyjne, rodzinne, ubezpieczeń społecznych, a także prowadzenie działalności gospodarczej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje ustalenie możliwych scenariuszy postępowania oraz sporządzenie podstawowych pism. Jeśli potrzebujemy pomocy w bardziej kompleksowych i spersonalizowanych zagadnieniach najlepiej odwiedzić adwokat Gdynia. Dzięki temu przebieg naszej sprawy i pomocy będzie bardziej dostosowany do naszych oczekiwań. Profesjonalny prawnik Gdynia pomoże w objaśnieniu zagadnień z takich obszarów jak prawo celne, dewizowe czy handlowe.

Kto może skorzystać z pomocy prawnej?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby do 26. roku życia, osoby po 65 roku życia, jak również kombatanci, weterani czy też osoby zagrożone i dotknięte klęską żywiołową, katastrofą naturalną, bądź awarią techniczną. Darmowa pomoc prawna jest również przewidziana dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych i posiadających Kartę Dużej Rodziny. Każda z tych osób w ramach konsultacji prawnych pozna swoją sytuację prawną, ciążące na niej obowiązki i przysługujące jej prawa, a także dowie się jakie sposoby rozwiązania problemu są w jej przypadku dostępne. Nieodpłatna pomoc prawna jest więc najlepszym wyjściem dla tych, którzy nie mają możliwości uzyskania porad prawnika we własnym zakresie, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.