W postępowaniu karnym wyróżnić można kilku  uczestników, w tym w szczególności organ procesowy, stronę postępowania, przedstawiciela społecznego czy obrońcę. Obrońca pełni kluczową rolę w wielu…

Alimenty na dziecko 

22 lipca, 2019 1

Kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym swoje odzwierciedlenie znajdują w Kodeksie Cywilnym.  Alimenty obciążają krewnych w linii prostej - najczęściej mamy do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym…

Obecnie panuje przekonanie, że alimenty można uzyskać jedynie od ojca dziecka, który nie chce go wychowywać wraz z matką. Nie ma w tym jednak prawdy,…