Obowiązek alimentacyjny na dzieci

Kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym swoje odzwierciedlenie znajdują w Kodeksie Cywilnym.  Alimenty obciążają krewnych w linii prostej – najczęściej mamy do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców wobec potomstwa. 

Obowiązek alimentacyjny w Polsce

W Polsce, w zdecydowanej większości przypadków po orzeczeniu rozwodu lub po zakończeniu związku partnerskiego dzieci zostają przy matce, w takiej sytuacji obowiązkiem alimentacyjnym zostaje obciążony ojciec, który zobowiązany jest do comiesięcznego płacenia określonej kwoty na utrzymanie dzieci do momentu uzyskania przez dzieci samodzielności finansowej. Wiek dziecka nie ma tutaj znaczenia, nawet jeżeli dziecko jest pełnoletnie, natomiast w dalszym ciągu pobiera naukę, ojciec zobowiązany jest do płacenia alimentów. Również status związku rodziców nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny, nie ważne jest czy byli partnerzy mieli zalegalizowany związek czy nie – obowiązek alimentacyjny istnieje.

Kto wnosi pozew o alimenty?

Jeżeli dziecko jest pełnoletnie pozew wnosi samodzielnie, w pozostałych przypadkach dziecko reprezentowane jest przez rodzica sprawującego faktyczną, codzienną opiekę nad dzieckiem. Rodzic w takim przypadku jest przedstawicielem ustawowym. Pozew składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego (rodzica, od którego wyegzekwowane będą alimenty).

Pozew o alimenty – co powinien zawierać?

Pozew o alimenty powinien zawierać następujące elementy:

– wskazanie powoda (powodem zawsze jest dziecko niezależnie czy pozew nosi samodzielnie, czy występuje w jego imieniu rodzic) wraz z adresem zamieszkania,

– wskazanie pozwanego (rodzica, który obciążony będzie obowiązkiem alimentacyjnym) wraz z adresem zamieszkania,

– kwota alimentów, którą chcemy wyegzekwować (należy pamiętać o podaniu sumy świadczeń rocznych, przykładowo, jeżeli chcemy aby drugi rodzic płacił alimenty w wysokości  1 500,00 zł miesięcznie, w pozwie wykazujemy kwotę 18 000,00 zł),

– uzasadnienie wniosku (opis sytuacji majątkowej rodzica faktycznie sprawującego opiekę nad dzieckiem oraz rodzica, którego planuje się obciążyć obowiązkiem alimentacyjnym, wskazanie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka),

– żądanie o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności (jest gwarancją dla wierzyciela, który może domagać się wierzytelności  nawet w przypadku braku prawomocności).

Do pozwu należy dołączyć takie dokumenty jak zaświadczenie o zarobkach, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków na dziecko, akt urodzenia dziecka, odpis wyroku sądowego potwierdzającego rozwód lub separację, lub odpis wyroku ustalającego ojcostwo lub oświadczenie o uznaniu dziecka  (jeżeli dziecko pochodzi z związku niezalegalizowanego). Można również powołać świadków, którzy potwierdzą dany stan faktyczny.

Pozew został złożony, co dalej?

Na rozprawie na podstawie zebranej dokumentacji alimenty są zasądzane na rzecz jednego z rodziców. Sąd ustalając wysokość alimentów kieruje się zebranym materiałem w sprawie oraz możliwościami zarobkowymi i sytuacją finansową potencjalnego dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli rodzic uchyla się od zapłaty alimentów można wystąpić do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.

Aby zapewnić sobie poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa w sprawach alimentacyjnych można udać się o pomoc do adwokata, który pomoże powodowi podczas złożenia pozwu, zebrania materiału dowodowego. Jeżeli szukacie Państwo specjalisty ds. alimentów na terenie Gdyni zapraszamy do naszej kancelarii https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/adwokat-rodzinny/ .  Pomożemy Państwu na każdym etapie sprawy, oszczędzając Państwa czas.

 

 

 

 

Comments

  1. Niestety często przy sprawach rodzinnych dochodzi o niesłusznych oskarżeń i przepychanek. Tak było w moim przykładzie i gdyby nie kancelaria https://prawokarne.info/ moja dobra opinia legła by w gruzach. Niesłuszne oskarżenia są bardzo krzywdzące.

Comments are closed.